Tháng Ba giỗ Mẹ

Giỗ mẹ tháng ba diễn ra ỏ tất cả mọi ngôi đèn thò Mẫu, nhưnịỉ trung tâm vẫn là Phủ Dầy, nơi giáng sinh cũng là nơi hóa của Thánh Mẩu Liễu Hạnh, vào chính ngày mồng ba tháng ba. Toàn bộ nghi thức lỗ hội Phu Dầy chúng tôi sẽ trình bày khá chi tiổt ỏ chương thò Mẫu Liễu ớ Phú Dầy, bói vậy, á đây chúng tôi chi xin nêu nhửng nét chính cứa lễ hội “giỗ Mẹ” trong sự so sánh vói “tháng Tám giỗ Cha”.>>khóa luyện thi violympic toán 4

Nếu lễ hội tháng tám giỗ Cha tiến hành nghi thức rước trên sông, gắn với các vị thủy thằn, thi tháng ba giỗ Mẹ lại là đám rước trên bộ, rước tù đền Mẫu dến chùa, gắn vói sự tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh quy y, nhận sự hộ trì của Phật Bà Quan Âm.>>Xem thêm tin tức giáo dục

Tương truyền trong cuộc Sòng Sơn Đại chiến giữa công chúa Liễu Hạnh và đạo sĩ cứa phái Đạo Nội được triếu đình phái tới, công chúa Liễu Hạnh đã bị mắc mưu của bọn dạo sĩ nên các phép mầu bị mất hiệu nghiệm, tình thế nguy kịch, nhưng đă được Phật Bà Quan Âm ra tay cứu giúp. Tủ đó Mầu Liễu chịu nghe kinh, tuân pháp, nhận áo cà sa, mũ hoa sen, chuyển hóa tù bỉ, chuyên làm việc thiện. Truyền thuyết đã phản ánh sự thâm nhập giứa tín ngưởng thờ Mầu và. đạo Phật dân dã, mỏ đường cho sự thâm nhập các điện Mầu vào các chùa và nghi thức rước Mầu về chùa trong ngày “giỗ Mẹ” trỏ thành ngni thức quan trọng nhất. Ngày 5 và 6 tháng ba ỏ Phủ Dầy đã diễn ra lễ rước tử phú Tiên Hương và Vân Cát lcn chùa Gôi và chùa Dần. Bỏi thế tù lâu dân gian vẫn còn lưu truyền:

“Bốn phương thu ìại một nhà Mồng 5 rước Mấu thật là vui thay Kiệu hoa võng giá âã đầy Cờ dầu đã thoắt đến ngay chùa Dần”

Hội Kéo chữ, Kéo gậy hay Hoa trượng cũng là một tục lệ diễn ra trong hội Mẫu Phú Dầy. Truyền thuyết vùng này vồ hội Kéo chữ (Kéo gậy) gắn vói sự tích bà Phùng (Trần) Thị Ngọc Đài, Thái phi cúa chúa Trịnh Tráng. Viộc kéo chữ được coi là một nghỉ thức tôn vinh tạ on cúa Bà Thái phỉ đối với Mau Liễu Hạnh, ngưòi dã phù hộ cho bà từ một con hát trỏ thành Thái phi của chúa Trịnh. Thực ra tục kéo chủ hay kéo gậy ỏ đây gắn vói một hình thức nghi lễ cầu xin sự phán bảo cúa thần linh kiểu như nghi lỗ “cầu cơ” mà sau này dần dần đã được “bác học hóa” thành nghi thức giáng bứt mang tính thưởng thức văn chuơng.

Hầu bóng là nghi lễ không thể thiếu trong ngày hội giỗ Mẹ vào tháng Ba. Hình thức hầu bổng này chúng tôi đã có dịp trình bày ỏ phần trcn. ỏ đây chỉ xin nhắc lại rằng, nghi thức hầu bóng thuộc dòng Đồng cốt này khác biệt nhiều với hình thức lcn dồng cùa dòng Thanh đồng mang tính ma thuật trừ ma tà, thường diễn ra trong dịp giỗ Cha, đặc biệt là Kiếp Bạc.

Như vậy, tục lệ “Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ” như điểm quy tụ nét đặc sắc nhất của nghi lễ hội hè của đạo Mầu người Việt. Ó đây, nó thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa quan niệm vũ trụ luận nguyên sơ – âm dương tương khắc tương đồng, nguồn gốc tạo ra mọi hiện tượng vũ trụ, với hộ quy chiếu gia tộc trong úng xử xã hội: Gia đình, cha – mẹ và con cái “có âm dương, có vợ chồng, dâu tứ thiên địa cũng vỏng phu thê” (Nguyễn Gia Thiều) được phóng đại và trở thành khung ứng xủ xã hội, đê tù giỗ cha mẹ, tổ tiên gia tộc trớ thành giỗ Tổ Hùng vương, giỗ Cha – Mẹ của Đạo Mầu.

 

Leave a Comment