PHẠM TRỌNG YÊM – MỘT CON NGƯỜI HẾT LÒNG vì NƯỚC

pHẠM TRỌNG YÊM (989 – 1052) Tự HY VĂN, NGƯỜI TÔ Châu huyện Ngô (nay Tô Châu, Giang Tô). Nhà chính trị và thông soái trứ danh thòi Bắc Tống, cũng là một nhà văn, nhà giáo dục tuyệt vòi.>>Khóa luyện thi violympic

Từ nhỏ mất cha, sau theo mẹ cải giá đến nhà họ Chu, vì không chịu đựng cuộc sống nhọc nhằn ỏ đó, nên tức bỏ nhà ra đi tự mình mưu sinh. Tuy thường bụng đói nhưng rất khắc khổ học tập. Lúc hơn 10 tuổi ông ở học tại chùa Suối Lễ trong một phòng tăng sư, có chút lương thực nấu một nồi cháo loãng, khi lạnh đông lại dùng dao cắt thành mấy miếng, lại cắt mấy miếng dưa muối, sáng tối mỗi lần ăn một miếng cho đỡ đói, ngày nào cũng học đến khuya. Những ngày khổ sở đó kéo dài đến 3 năm, đó là câu chuyện “vạch cháo cắt vụn” nổi tiếng.>>Luyện thi ptth

Sau đó ông mang sách đi tha ohương đến Phủ Thiên ứng cầu học. Con một người đồn trú thấy ông mỗi ngày chỉ ăn một ít cháo không lấy làm khổ, lại ngày đêm miệt mài học tập, bèn đem việc đó nói với cha. Người cha rất cảm động, đặc biệt dặn dò đem thức ăn nhà quan cấp cho

 

Phạm Trọng Yêm, nhưng ông không động vào, đến nỗi thức ăn lên men mốc. Con ngưòi đồn trú trách ông:

  • Cha tôi nghe nói anh sống khổ sỏ, cô” ý đem thức ăn cho anh, anh không ăn tý gì, lẽ nào anh chê trách gì chúng tôi?

Phạm Trọng Yêm nói:

  • Hậu ý của Lịch tôn tôi cảm kích sâu sắc, nhưng từ lâu tôi đã quen ăn cháo, nay đột nhiên hưởng thức ăn ngon, sau này làm sao có thể sống bằng ăn cháo được?

Ông học ỏ Phủ Thiên Ưng 5 năm “chưa từng cởi áo gối đầu”, đạt đến chân tài thực học, rèn luyện tính cách kiên cường, 26 tuổi ông thi đậu Tiến sĩ.

Ông làm quan lo nưốc lo dân, luôn lo nghĩ vì bách tính lê dân. Vào năm thứ hai, ông Giám quản kho muối Tây Khê Thái Châu, đột nhiên hải triều dâng mạnh chìm ngập vô số đất đai làng xóm. Ông lập tức viết cho Trương Luân, phó sứ phát vận một bức thư dài, kiến nghị xây dựng lại đê biển ở vùng ven biển. Triều đình phê chuẩn kiến nghị của ông, và bổ nhiệm ông chủ trì công trình này. Phạm Trọng Yêm lập tức khảo sát địa hình, quy định đường sá, thống lĩnh đội quân đắp đê mươi mấy vạn người hùng hùng hổ hổ kéo vào công trình xây dựng. Dưới sự chỉ huy của Phạm Trọng Yêm và Trương Luân, qua một năm xây dựng, một con đê biển dài hơn 100km đã sừng sững đứng trên bờ biển Đông bảo vệ hàng nghìn mẫu ruộng và sinh mạng tài sản nhân dân.

Về sau, vua nghe lòi gièm pha đày Phạm Trọng Yêm xuống Lục Châu (nay huyện Kiến Đức, Triết Giang). Khi Phạm Trọng Yêm vượt núi băng sông phong trần gian khổ đến Lục Châu nhậm chức chưa đầy nửa năm, triều đình lại điều ông về Tô Châu. Đến Tô Châu mối được 2 tháng lại bị điều đi Minh Châu (nay Ninh Ba, Triết Giang). Ớ Minh Châu vừa dừng chân hơn một tháng lại bị điều đi. Trong một năm, điều qua điều lại 4 lần làm ông phải sống cảnh lưu ly nghiêng ngả nếm đủ mùi gian khổ lênh đênh.

Tống Nhân Tông cảnh Hựu năm thứ hai (1035), Phạm Trọng Yêm được điều về kinh sư nhậm chức Thiên Chương các Đãi chế.

Vương triều Bắc Tống là một chính quyền thỏa hiệp trước sự xâm nhiễu và uy hiếp của ngoại địch. Tống Nhân Tông tháng 10 năm Bảo Nguyên (1038), người cai trị Tây Hạ Triệu Nguyên Hạo mở cuộc tấn công quy mô lốn vào vùng Diên Châu (nay là Diên An), Hoàn Khánh (nay Khánh Dương, huyện Hoàn), quân Bắc Tổng bị đánh tan tác. Trong giò phút nguy cơ đó, Tống Nhân Tông cử Phạm Trọng Yêm và Hàn Kỳ chủ trì hoạt động quân sự phòng ngừa Tầy Hạ.

 

 

Leave a Comment