Luyện thi Violympic – Những kiến thức cần chú ý

TỪ CẬU BÉ Ở CHÙA ĐẾN ĐẠI HÀNH HOÀNG ĐẾ V ÀO NĂM BỐN MƯƠI CỦA THẾ KỶ THỨ X, ở TRƯỜNG Châu (Ninh Bình) có hai vợ chồng người nông dân rất nghèo. Chồng là Lê Mịch, vợ là Đặng ...

Nghệ thuật Aegea

Người ta chưa phát hiện tư liệu văn học. Vì thế không thể nói rằng liệu có văn học hoặc thần học hay không, vấn đề thành tựu khoa học dễ giải quyết hơn, vì chúng ta còn nhiều tàn tích ...

Biểu tượng và vật hiến tế

Đặc biệt nhất là sự hiện thân của khả năng sinh sản, vì thế nữ thần là nguồn của mọi sự sống, nên mới có được ý nghĩa quan trọng. Trong khả năng này, nữ thần thường được mô tả ...

Hạn chế trong hệ thống kỉnh tế.

Xao nhăng nghệ thuật hòa bình. Với việc theo đuổi hoàn toàn và chỉ tập trung vào quân đội, điều chắc chắn là người Assyria sẽ xao nhãng một số biện pháp trong nghệ thuật hòa bình. Họ đã ...

Babylon thế kỷ 16 trước công nguyên

Mê tín gia tăng. Cũng đáng lưu ý là mê tín ngày càng nhiều. Chiêm tinh, bói toán và nhiều hình thức ma thuật khác cũng có ý nghĩa bổ sưng. Nhận thức không lành mạnh về tội lỗi dần dần thay ...

Học vấn không có quê hưong

  Nhà bấc học L. Pasteur có nói đại ý: IIọc vấn không có quê huơng nhung nguời có học van phải có Tổ quốc. Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên. BÀI LÀM Năm tháng học trò rồi cũng qua ...

Khoảng lặng

ĐÊ BÀI Trong tác pỉìâm Tì bà hành (Ngữ văn 10 Nâng cao, tập một), ngoài những lời thơ miêu tả âm thanh sống động, thần tình vang lên từ ngón đàn của người ca nữ, Bạch Cư Dị còn nấm bắt ...