Lễ hội Phủ Tây Hồ

  Lễ hội Phú Tây Hồ củng theo hệ thống lễ hội thò Mầu: “Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ” >Khóa luyện thi Violympic toán lớp 8 Tuy nhiên, tủ sau 1945, lễ hội ỏ đây đã không ...

Xã hội Việt Nam từ sau thế kỷ XVII-luyện thi violympic toán lớp 8

Thần linh chỉ trỏ thành lình thiêng và được con người tín thò, nguởng vọng, khi thần lình đó nảy sinh từ ngay chinh nhu cầu và nguyện vọng thiết thân của con ngưòi, trong một hoàn cảnh xã hội ...

Dạng thức thờ Mầu Nam Bộ

Nếu như ỏ Bắc Bộ, tục thò Nủ thần và Mầu thần có sự phân biệt nhất định, mà biểu hiện rõ rệt nhất là thông qua tên gọi và xuất thân của các vị thần thi ỏ Nam Bộ chúng tồi có cảm ...

PHẠM TRỌNG YÊM – MỘT CON NGƯỜI HẾT LÒNG vì NƯỚC

pHẠM TRỌNG YÊM (989 – 1052) Tự HY VĂN, NGƯỜI TÔ Châu huyện Ngô (nay Tô Châu, Giang Tô). Nhà chính trị và thông soái trứ danh thòi Bắc Tống, cũng là một nhà văn, nhà giáo dục tuyệt vòi.>>Khóa ...

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 4-TRẦN PHAN MỘT LÒNG vì NƯỚC

VÀO THỜI HẬU ĐÔNG HÁN, CHÍNH TRỊ VÔ CÙNG MỤC nát. Hán Hoàn Đế chỉ biết tìm vui khoái lạc, giao quốc gia đại sự cho mấy tên thái giám nắm giữ. Các tên thái giám này kéo bè kết phái, làm ...

Nhà Soạn Tướng Đào Tản Chém Đầu Tên Tay Sai Của Pháp

SAU ngày thất thủ kinh đô (7-1885), GIẶC PHÁP ^-‘đặt nốt ách đô hộ lên đất Trung Kỳ, nuốt chửng nền độc lập, tự chủ của Việt Nam xây dựng đã hàng trăm năm. >>Luyện thi Violympic-những ...

QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT – THANH THỜI VUA QUANG TRUNG

Cau khi hai mươi vạn quân thanh đại bại, ^vua Càn Long nghiên răng căm giận, đòi Tôn Sĩ Nghị về kinh hậu cứu, cử Phúc Khang An làm tổng đốc Lưõng Quảng (Quảng Đông, Quảng Tây), đôc suất binh ...

LÊ LAI LIỂU MÌNH cứu CHÚA

LÊ LAI LÀ CON TRAI CỦA LÊ KIỂU, NGƯỜI LÀNG DựNG TỨ, huyện Lương Giang (nay là xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa). Ong là người đã có mặt bên cạnh Lê Lợi ngay trong những ngày đầu ...

Luyện thi Violympic – Những kiến thức cần chú ý

TỪ CẬU BÉ Ở CHÙA ĐẾN ĐẠI HÀNH HOÀNG ĐẾ V ÀO NĂM BỐN MƯƠI CỦA THẾ KỶ THỨ X, ở TRƯỜNG Châu (Ninh Bình) có hai vợ chồng người nông dân rất nghèo. Chồng là Lê Mịch, vợ là Đặng ...

Nghệ thuật Aegea

Người ta chưa phát hiện tư liệu văn học. Vì thế không thể nói rằng liệu có văn học hoặc thần học hay không, vấn đề thành tựu khoa học dễ giải quyết hơn, vì chúng ta còn nhiều tàn tích ...