Khoảng lặng

ĐÊ BÀI Trong tác pỉìâm Tì bà hành (Ngữ văn 10 Nâng cao, tập một), ngoài những lời thơ miêu tả âm thanh sống động, thần tình vang lên từ ngón đàn của người ca nữ, Bạch Cư Dị còn nấm bắt ...