Lễ hội Phủ Tây Hồ

  Lễ hội Phú Tây Hồ củng theo hệ thống lễ hội thò Mầu: “Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ” >Khóa luyện thi Violympic toán lớp 8 Tuy nhiên, tủ sau 1945, lễ hội ỏ đây đã không ...

Xã hội Việt Nam từ sau thế kỷ XVII-luyện thi violympic toán lớp 8

Thần linh chỉ trỏ thành lình thiêng và được con người tín thò, nguởng vọng, khi thần lình đó nảy sinh từ ngay chinh nhu cầu và nguyện vọng thiết thân của con ngưòi, trong một hoàn cảnh xã hội ...

Tháng Ba giỗ Mẹ

Giỗ mẹ tháng ba diễn ra ỏ tất cả mọi ngôi đèn thò Mẫu, nhưnịỉ trung tâm vẫn là Phủ Dầy, nơi giáng sinh cũng là nơi hóa của Thánh Mẩu Liễu Hạnh, vào chính ngày mồng ba tháng ba. Toàn bộ ...

Dạng thức thờ Mầu Nam Bộ

Nếu như ỏ Bắc Bộ, tục thò Nủ thần và Mầu thần có sự phân biệt nhất định, mà biểu hiện rõ rệt nhất là thông qua tên gọi và xuất thân của các vị thần thi ỏ Nam Bộ chúng tồi có cảm ...

PHẠM TRỌNG YÊM – MỘT CON NGƯỜI HẾT LÒNG vì NƯỚC

pHẠM TRỌNG YÊM (989 – 1052) Tự HY VĂN, NGƯỜI TÔ Châu huyện Ngô (nay Tô Châu, Giang Tô). Nhà chính trị và thông soái trứ danh thòi Bắc Tống, cũng là một nhà văn, nhà giáo dục tuyệt vòi.>>Khóa ...

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 4-TRẦN PHAN MỘT LÒNG vì NƯỚC

VÀO THỜI HẬU ĐÔNG HÁN, CHÍNH TRỊ VÔ CÙNG MỤC nát. Hán Hoàn Đế chỉ biết tìm vui khoái lạc, giao quốc gia đại sự cho mấy tên thái giám nắm giữ. Các tên thái giám này kéo bè kết phái, làm ...