Nhà Soạn Tướng Đào Tản Chém Đầu Tên Tay Sai Của Pháp

SAU ngày thất thủ kinh đô (7-1885), GIẶC PHÁP ^-‘đặt nốt ách đô hộ lên đất Trung Kỳ, nuốt chửng nền độc lập, tự chủ của Việt Nam xây dựng đã hàng trăm năm. >>Luyện thi Violympic-những ...

QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT – THANH THỜI VUA QUANG TRUNG

Cau khi hai mươi vạn quân thanh đại bại, ^vua Càn Long nghiên răng căm giận, đòi Tôn Sĩ Nghị về kinh hậu cứu, cử Phúc Khang An làm tổng đốc Lưõng Quảng (Quảng Đông, Quảng Tây), đôc suất binh ...

Cách hoạt động của chuông cửa không dây

Cách hoạt động của chuông cửa không dây Chuông cửa không dây video là gì? Ring chấp hành là công cụ hỗ trợ sự mới độcthông minh trên các máy quay an ninh truyền thống có công cụ internet . ...

LÊ LAI LIỂU MÌNH cứu CHÚA

LÊ LAI LÀ CON TRAI CỦA LÊ KIỂU, NGƯỜI LÀNG DựNG TỨ, huyện Lương Giang (nay là xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa). Ong là người đã có mặt bên cạnh Lê Lợi ngay trong những ngày đầu ...

Luyện thi Violympic – Những kiến thức cần chú ý

TỪ CẬU BÉ Ở CHÙA ĐẾN ĐẠI HÀNH HOÀNG ĐẾ V ÀO NĂM BỐN MƯƠI CỦA THẾ KỶ THỨ X, ở TRƯỜNG Châu (Ninh Bình) có hai vợ chồng người nông dân rất nghèo. Chồng là Lê Mịch, vợ là Đặng ...

Nghệ thuật Aegea

Người ta chưa phát hiện tư liệu văn học. Vì thế không thể nói rằng liệu có văn học hoặc thần học hay không, vấn đề thành tựu khoa học dễ giải quyết hơn, vì chúng ta còn nhiều tàn tích ...

Biểu tượng và vật hiến tế

Đặc biệt nhất là sự hiện thân của khả năng sinh sản, vì thế nữ thần là nguồn của mọi sự sống, nên mới có được ý nghĩa quan trọng. Trong khả năng này, nữ thần thường được mô tả ...

Hạn chế trong hệ thống kỉnh tế.

Xao nhăng nghệ thuật hòa bình. Với việc theo đuổi hoàn toàn và chỉ tập trung vào quân đội, điều chắc chắn là người Assyria sẽ xao nhãng một số biện pháp trong nghệ thuật hòa bình. Họ đã ...

Babylon thế kỷ 16 trước công nguyên

Mê tín gia tăng. Cũng đáng lưu ý là mê tín ngày càng nhiều. Chiêm tinh, bói toán và nhiều hình thức ma thuật khác cũng có ý nghĩa bổ sưng. Nhận thức không lành mạnh về tội lỗi dần dần thay ...

Học vấn không có quê hưong

  Nhà bấc học L. Pasteur có nói đại ý: IIọc vấn không có quê huơng nhung nguời có học van phải có Tổ quốc. Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên. BÀI LÀM Năm tháng học trò rồi cũng qua ...