Hạn chế trong hệ thống kỉnh tế.

Xao nhăng nghệ thuật hòa bình. Với việc theo đuổi hoàn toàn và chỉ tập trung vào quân đội, điều chắc chắn là người Assyria sẽ xao nhãng một số biện pháp trong nghệ thuật hòa bình. Họ đã có được sự tiến bộ như thế phần lớn là do các yếu tố chiến tranh. Trong thủ công nghiệp và thương mại không có phát triển nào khác, vì người Assyria xem thường những theo đuổi nào thấp hơn
chân giá trị của chiến binh. So với hàng ngàn chứng cứ về hoạt động kinh doanh dược người Babylon cổ dại để lại, chỉ còn vài trăm “tài liệu” tương tự dược tìm thấy ở Nineveh.’ Chứng cứ tôi thiểu về sản xuất và thương mại đã được tiến hành còn sót lại của người Aramean, một dân tộc có mối quan hệ mật thiết với người Phoenicia và người Do Thái. Bản thân người Assyria cũng thích sinh kẽ bằng nông nghiệp hơn. Hệ thống đất đai bao gồm quyền sở hữu công lẫn tư. Đền thờ chiếm phần lớn nhất trong của cải có từ nông nghiệp. Mặc dù diền trang của vua cũng được mở rộng nhutig thường xuyên bị biến mất do ban cấp cho sỹ quan quân đội. Vô số cá nhân công dân cũng là sở hữu chủ các điền trang thái ấp dược toàn quyền sử dụng.

Hạn chế trong hệ thống kỉnh tế.

Trật tự kinh tế cũng như xã hội cũng không ổn định. Các chiến dịch quân sự thường xuyên đã làm cạn kiệt sức lực và tài nguyên quôc gia. Cùng với thời gian, sỹ quan quân đội trở thành tầng lớp quý tộc được nuông chiều, giao phó trách nhiệm cho thuộc cấp và dành hết thời gian cho các thú vui xa hoa. Tác dộng ổn định hóa của một tầng lớp trung lưu tài trí, giàu có bị ngăn chặn do quy định chỉ có người nước ngoài mới được quyền tham gia các hoạt động kinh doanh thương mại, Nhưng nghiêm trọng hơn là cách đối xử đối với giai cấp hạ lưu, nòng nô và nồ lệ. Tầng lớp hạ lưu bao gồm tuyệt đại đa số dân số sống ở nông thôn. Một số canh tác trên các phần dất được xác định trong thái ấp của chủ và giữ lại một phần nông sản để chi dùng. Sô khác là những người “tay trắng”, không có mảnh đất nào để canh tác và lệ thuộc vào nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ để làm kế mứu sinh. Tắt cả đều cực kỳ nghèo khổ và phải tham gia lao dịch xây dựng các công trình còng cộng và bị nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Nô lệ, chiếm chủ yếu trong tầng lớp lao động thành phố, thật ra cũng gồm hai loại: nô lệ trong nhà, làm công việc nhà và đôi khi phụ chủ buôn bán, và tù binh chiến tranh. Nô lệ trong nhà không nhiều và dược nhiều tự do, thậm chí còn dược quyền sở hữu tài sản. Tù binh chiến tranh phải chịu nhiều thống khổ hơn. Phải mang gông xiềng, họ bị cưỡng bức lao dịch đến mức kiệt sức khí xây dựng cầu đường, kênh đào và cung điện.

Luật pháp Assyria, Liệu người Assyria có chấp nhận luật pháp của người Babylon cổ đại hay không vẫn chưa rõ. Chắc chắn họ chịu ảnh hưởng của luật pháp này, nhưng trong bộ luật Hammurabi hoàn toàn không có một sô đặc diểm. Đáng kể nhất trong sô này là lex talionis và hệ thống phân cấp mức phạt theo phẩm cấp của nạn nhân và người phạm lổi. Trong khi người Babylon quy định hình phạt kiên quyết nhát dối với các tội phản bội và chia rẽ, thì người Assyria lại nhẹ tay trong các tội phá thai và thói tật phi tự nhiên, có lẽ vì lý do quân sự ngăn ngừa sự giảm sút trong tỷ lệ sinh. Một điểm tương phản khác là thái độ phục tùng tuyệt dối hơn của phụ nừ Assyria. Phụ nữ thường được xem là tài sản cửa người chồng, quyền ly hôn hoàn toàn là do người chồng quyết dịnh, cho phép chê độ đa thê, và tất cả phụ nữ đã lây chồng bị câm xuất hiện nơi công cộng nếu không có khăn che mặt. ơ đây, theo Giáo sư Olmstead, là sự khởi đầu cho cuộc sống tách biệt của phụ nữ phương Đông.

Thành tựu khoa học. Một quốc gia quân sự như người Assyria không đứng ở thứ hạng dầu trong thành tựu tri thức là điều hoàn toàn dễ hiểu. Không khí chiến dịch quân sự không phải là điều kiện thuận lợi cho suy ngẫm và nghiên cứu vò tư. Nhưng yêu cầu phải có chiến dịch thành công có thể dẫn dến một số kiến thức tích lũy. Trong hoàn cảnh như thế, người Assyria đạt một sô thành tựu trong tiến bộ khoa học.

Leave a Comment