Lễ hội Phủ Tây Hồ

  Lễ hội Phú Tây Hồ củng theo hệ thống lễ hội thò Mầu: “Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba ...

Xã hội Việt Nam từ sau thế kỷ XVII-luyện thi violympic toán lớp 8

Thần linh chỉ trỏ thành lình thiêng và được con người tín thò, nguởng vọng, khi thần lình đó ...

Tháng Ba giỗ Mẹ

Giỗ mẹ tháng ba diễn ra ỏ tất cả mọi ngôi đèn thò Mẫu, nhưnịỉ trung tâm vẫn là Phủ Dầy, ...

Dạng thức thờ Mầu Nam Bộ

Nếu như ỏ Bắc Bộ, tục thò Nủ thần và Mầu thần có sự phân biệt nhất định, mà biểu hiện ...

PHẠM TRỌNG YÊM – MỘT CON NGƯỜI HẾT LÒNG vì NƯỚC

pHẠM TRỌNG YÊM (989 – 1052) Tự HY VĂN, NGƯỜI TÔ Châu huyện Ngô (nay Tô Châu, Giang Tô). Nhà chính ...

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 4-TRẦN PHAN MỘT LÒNG vì NƯỚC

VÀO THỜI HẬU ĐÔNG HÁN, CHÍNH TRỊ VÔ CÙNG MỤC nát. Hán Hoàn Đế chỉ biết tìm vui khoái lạc, giao ...

Nhà Soạn Tướng Đào Tản Chém Đầu Tên Tay Sai Của Pháp

SAU ngày thất thủ kinh đô (7-1885), GIẶC PHÁP ^-‘đặt nốt ách đô hộ lên đất Trung Kỳ, nuốt ...

QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT – THANH THỜI VUA QUANG TRUNG

Cau khi hai mươi vạn quân thanh đại bại, ^vua Càn Long nghiên răng căm giận, đòi Tôn Sĩ Nghị về kinh ...

Cách hoạt động của chuông cửa không dây

Cách hoạt động của chuông cửa không dây Chuông cửa không dây video là gì? Ring chấp hành là công ...

LÊ LAI LIỂU MÌNH cứu CHÚA

LÊ LAI LÀ CON TRAI CỦA LÊ KIỂU, NGƯỜI LÀNG DựNG TỨ, huyện Lương Giang (nay là xã Kiên Thọ, huyện ...